O nás

 

O nás

Vitajte na stránkach spoločnosti ALL Fire Servis, spol. s r.o.. Zaoberáme sa predajom rôznych druhov hasiacich prístrojov, hasiacich hadíc, príslušenstva a pod.

Predmetom činnosti spoločnosti sú opravy, plnenie, revízie prenosných hasiacich prístrojov od domácich a zahraničných výrobcov.

Naša spoločnosť vykonáva kontroly pojazdných, prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v zmysle vyhlášky MV-SR číslo 719 /2002 a 699/2004, ako aj opráv hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v rámci Slovenska. 

V posledných rokoch sme sa stále častejšie stretávali s potrebami posúdenia protipožiarnej bezpečnosti, nielen vo fáze prípravy výstavby alebo inštalácie, ale aj posúdenia a prehodnotenia protipožiarnej bezpečnosti stávajúcich objektov a v neposlednej miere aj technológii, ktoré nemalou mierou prispievajú k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti.

Svojím odborne vzdelaným personálom a spolupracujúcimi špecialistami poskytujeme komplexné služby protipožiarnej ochrany.