Produkty

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zaoberáme sa komplexným poskytovaním služieb a poradenstvom v oblasti BOZP.

  • kontrola doržiavania zásad BOZP
  • vyšetrenie príčin pracovných úrazov
  • audit stavu BOZP
  • stály dohľad nad dodržiavaním BOZP pravidelnými prehliadkami a poradenstvo
  • poskytovanie služieb technika
  • vedenie príslušnej dokumentácie a evidencie BOZP
  • zabezpečenie školení a preskúšaní pracovníkov v oblasti BOZP