Produkty

Predaj hydrantov

 • Hydrant podzemný PH 80 – PN 16
 • Hydrant nadzemný PH 80 – PN 16
 • Hydrant nadzemný bezpečnostný HNO 80 – PN 16
 • Hydrant nadzemný staromestský HNS 80 – PN 16
 • Výtokový ejektorový stojan
 • Hydrantový poklop

 

Hydrant podzemný DN 80 – PN 10

Hydrant podzemný je zariadenie k odberu vody z vodovodných vedení.

Hydrant je ovládaný hydrantovým kľúčom a odber je podmienený použitím hydrantového nástavca. Zakrytie hydrantu zaisťuje hydrantový poklop. Hydrant podzemný sa montuje pod úrovňou terénu pre protipožiarne účely. Je zabudovaný vo zvislej polohe vretena, prevažne na pätkové koleno. Je konštruovaný pre odber studenej vody z vodovodných vedení. Najvyšší dovolený pracovní pretlak je 1 MPa. Dodáva sa pre kryciu hĺbku 1000, 1250 a 1500 mm.

Hlavné diely hydrantu sú odliatky zo šedej liatiny a mosadze.

Technické údaje

 • max. pracovní pretlak – 1,0 MPa
 • skúšobný pretlak – 1,5 MPa
 • krycia hĺbka – 1000 mm / L – 720 mm / hmotnosť – 62 kg
 • krycia hĺbka – 1250 mm / L – 970 mm / hmotnosť – 66 kg
 • krycia hĺbka – 1500 mm / L – 1220 mm / hmotnosť – 70 kg

 

Hydrantový poklop 60 kg

Poklop hydrantový sa osadzuje nad podzemný hydrant a slúži k ochrane ovládacieho konca podzemného hydrantu, zabudovaného do terénu. Poklop sa skladá z telesa a viečka, ktoré sú spojené čepeľom, umožňujúcim pootočenie viečka pri otvorení poklopu. Viečko je opatrené mostíkom, ktorí slúži k vybratiu viečka z telesa. Poklop sa používa vo všetkých poveternostných podmienkach, zhodne so zemnými súpravami. Teleso a viečko je zo šedej nelegovanej liatiny. Spojovací čap a mostík viečka sú z konštrukčnej ocele.

Technické údaje

 • hmotnosť – 60 kg
 • materiál – viečko a teleso sú zo šedej liatiny akosti ČSN 42 2420
 • povrchová ochrana – asfaltolak A 1008