Produkty

Predaj hydrantových systémov

Montáž zariadenia na stenu / možnosť zapustenia do steny

Hadicové zariadenie typ / dĺžka hadice //rozmery šírka x výška x hrúbka v mm:

D 25/20    // 650 x 650 x 210
D 25/20    // 640 x 640 x 265
D 25/20    // 700 x 700 x 285
D 25/20    // 750 x 750 x 140
D 25/20    // 640 x 640 x 640 (nerez)

D 25/30    // 640 x 640 x 265
D 25/30    // 650 x 650 x 285
D 25/30    // 700 x 700 x 285
D 25/30    // 640 x 640 x 265 (nerez)

Montáž zariadenia zapustením do steny / lem okolo dvierok

Hadicové zariadenie typ / dĺžka hadice //rozmery šírka x výška x hrúbka v mm:

D 25/20    // 650 x 650 x 210
D 25/20    // 700 x 650 x 250
D 25/20    // 640 x 640 x 265

D 25/30    // 640 x 640 x 265
D 25/30    // 700 x 650 x 250
D 25/30    // 650 x 650 x 285

 

Hydrantový systém obsahuje

  • skriňu hydrantového systému
  • tvarovo stálu hadicu
  • bubon hadicového navijaka
  • guľový ventil
  • prúdnicu
  • pripojovacia hadica

Prívodné potrubie musí zodpovedať ustanoveniam normy STN EN 92 0400