Produkty

Nová halónová alternatíva

Hasiaca látka FE-36

HFC-236fa: Hexafluórpropán

V súčasnosti je snaha výrobcov vybrať zo širokej ponuky halónových alternatív účinnú a univerzálnu hasiacu látku, ktorá by spĺňala požiadavky hasiacej účinnosti, ako aj environmentálnej akceptovateľnosti.

Zanedbateľná nie je ani ekonomická dostupnosť a fyzikálne vlastnosti. Jedna z alternatív, ktorá spĺňa uvedené prísne požiadavky je hasiaca látka FE-36. Za týmto obchodným názvom sa skrýva environmentálne akceptovateľná hasiaca látka hexafluórpropán, ktorú vyrába firma DuPont. V návrhu normy pr. EN ISO 14520-11 je tiež známa ako hasiaca látka HFC 236fa.

Environmentálne faktory

Primárny environmentálny faktor, ktorý je potrebný posudzovať u halónových alternatív, je potenciál porušovania ozónovej vrstvy. Tento údaj udáva, koľkokrát menšie alebo väčšie je porušovanie ozónovej vrstvy než je spôsobené CFC 11 (trifluórmetán), ktorej bola priradená hodnota ODP 1,0. Hodnota ODP pre FE-36 je 0.