Produkty

Predaj a montáž hasiacich prístrojov

 

  • Hasiace prístroje práškové
  • Hasiace prístroje penové
  • Hasiace prístroje snehové CO2
  • Hasiace prístroje vodné
  • Hasiace prístroje halónové s hasiacou látkou FE 36 HFC-236 fa: Hexaflórpropán
  • Pojazdné hasiace prístroje práskové
  • Pojazdné hasiace prístroje snehové CO2

 

Právnické a fyzické osoby sú povinné podľa zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi – zabezpečiť a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcie schopnom stave.

Montáž hasiacich prístrojov (pojazdných alebo prenosných) ich kontrola a opravy sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky číslo 719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Hasiace prístroje práškové (prenosné a pojazdné)

P6Te, PG6E, P6F, P 50, P50Te

Sú určené k haseniu požiarov triedy A, B, C
– Hasiace prístroje práškové 6kg sú určené k použitiu v priemysle, doprave, v poľnohospodárstve, v armáde, vo verejných a bytových priestoroch, baníctve, v železničnej doprave, autobusoch, v energetike, nákladných autách
– Hasiace prístroje práškové 1 a 2 kg sú určené do áut, turistických prívesov, do traktorov, do kapín kamiónov a pod..


penovy-hasiaci-pristroj-VP9TNCHasiace prístroje penové

S 9 PMDS, VP9TNC, PE6P, VP50Te

Sú určené k haseniu požiarov triedy A, B
– hasiace prístroje penové 6 a 9 kg môžeme použiť na hasenie požiarov pevných látok a kvapalných
– tieto hasiace prístroje sú vhodné z hľadiska ochrany životného prostredia
– špeciálny penový hasiaci prístroj PE2AFB je určený k haseniu požiarov rastlinných alebo iných olejov používaných v reštauráciách a domácnostiach


Hasiace prístroje snehové (prenosné a pojazdné)

S5KTe, S2KTe, CO2 2P/ETS, CO2 5P/ETS, S 5Če, S 2Če, S2x10T, S1x30T

Sú určené k haseniu požiarov triedy C
– sú vhodné pre hasenie v laboratóriách, elektro priemysle, potravinárskom priemysle, v oblasti jemnej mechaniky
– pri hasení nezostávajú splodiny hasiacej látky. Sú dobré pre hasenie v autoservisoch, elektroservisoch, lekárňach a pod..
– životnosť hasiaceho prístroja (snehového) CO2 je maximálne 40 rokov
– prístroje CO2 je možné používať k haseniu zariadenia pod napätím maximálne 1000V zo vzdialenosti 1 metra


Hasiace prístroje vodné

V9Ti, V9L, V9KT

Sú určené k haseniu požiarov triedy A
– ich použitie je tam, kde je potrebné hasiť pevné horľavé látky (drevo, papier, slama, uhlie, textil a pod..)
– vodné hasiace prístroje sa používajú v poľnohospodárstve, drevárenskom priemysle, v chatových zariadeniach
– v súčasnosti je kvalitná úprava hasiva, ktoré zaručuje jeho použitie po celý rok. Teplotný rozsah je od -20 až +60 stupňov Celzia

Montáž hasiacich prístrojov

Vykonávame montáž hasiacich prístrojov.

 


 

Schránky na hasiace prístroje

  • červená farba
  • nerezové prevedenie

 


 Priebeh hasenia